четвртак, 19. март 2015.

JA SAM PREMIJER!

1. Zaista sam imala sreće.
Da sam trbuhozborac kako bih onda pokazala zube?!

2.  Videla sam čoveka gde dostojanstveno saginje glavu.
Vodio je računa da ni mrava ne pogazi.

3. Anđeoski oreol i Đavo posmatra kao krunu na svojoj glavi.

4.  Posvećena sam astrologiji:
čim plata izgura do pola meseca, lajem na zvezde!

5.  Sit gladnome ne veruje.
To se kod nas zove- humanost.

6.  Apetiti su opasna stvar.
Ne očekuj od vuka da ne balavi kad je blizu ovce.

7.  Vodite računa o zdravoj ishrani naroda!
Ne bacajte sliku premijera u kontejner.

8.  Rečima mogu da opišem sve što mi oči vide,
samo nemam reči za ono što očima ne mogu da gledam.

9.  Sama sebe pitam, samoj sebi odgovaram.
Dakle, ja sam premijer!