среда, 29. април 2015.

NAPREDNO

NAPREDNO
Bata "Santos"- privatnik, proizvođač kafe
Bata Gašić- keramičar
Bratislav Gašić- ministar odbrane Republike Srbije
Toma Nikolić- grobar
Toma Nikolić- građevinski tehničar
Toma Nikolić- predsednik Republike Srbije
I sad se moji pitaju zašto mi dan počinje sa pola litre kafe i lopatom?!