недеља, 14. јун 2015.

KORACI NADE

KORACI NADE
Ja moram da koračam!
Ne zastajkujem na stajalištu propalih nada
niti me ispunjava prazan hod.
Ja moram da koračam onoliko daleko
koliko je srcu potrebno da u sebi nađe mir.
U svakom koraku ka njemu
tražim kosmičko božanstvo i smisao postojanja.
Ja moram da koračam,
a da od sebe ne odem daleko.
Korak napred,
ali nijedan dalje od svoje suštine.
Ja moram da koračam da saznam
koliko pripadam sebi.
Lutalica u meni ne miruje ni ovaj krug.