четвртак, 30. јул 2015.

MOJE TUGE

Moje tuge su samo moje,šta ja tu imam da delim sa svetom.Za svet je osmeh,ionako niko ne bi razumeo šta mi to srce kida.Kad čaša puca čuje se krh.Kad puca srce čuje se muk!

#Pavica Veljović