недеља, 18. октобар 2015.

IZLAZ IZ ZEMLJE

1. Ulica je moja druga kuća!
Ni tamo nemam šta da jedem.

2. Veština plivanja se istakne kad čoveku dođe do guše.

3. Izbacili su me sa Biroa za zapošljavanje.
Plaše se da ne steknem stanarsko pravo.

4. Kako narod da ne bude gologuz?!
Sve je poskupelo, samo gaće 'pale'.

5. Našla sam izlaz iz zemlje.
Biće dovoljno da umrem.

6. Oduzimanje imovine u Srbiji je kao oduzimanje nevinosti:
niko je nema.

7. Kad čovek ne zna šta će sam sa sobom, on se oženi i reši problem.
Posle ne zna šta će sa ženom.

8. U Školi za oralni seks dozvoljena je dlaka na jeziku.
E, tačno sam znala da ne pripadam tom mestu.