недеља, 29. март 2015.

PREDRASUDE

Čovek koji o meni ima mišljenje takvo da deluje kao da me poznaje, a ni reč sa mnom nije nikad progovorio, nema mišljenje već predrasudu. Čovek koji mišljenje zasniva na predrasudi, a ne na realnoj osnovi više je rekao o sebi nego o meni. Čovek koji takvo mišljenje iznosi na osnovu sopstvenog nagađanja nije ništa drugo nego nesrećan.
A meni su nesrećnici uvek bili posebno interesantni. Sa njima podelim komad hleba, dodam im čašu vode, pružim ruku i toplu reč. Ako im svakodnevne ljudske topline ne ugreju dušu ni ubeđivanje da nisam takva kakva misle da jesam neće pomoći.
Mogu sa svima, ali ne mogu sa svakim.